Kirjoittajakutsu ”Oppimisympäristöjen ja opiskelijoiden monimuotoisuus ammatillisessa koulutuksessa” (2/2020)

Kutsumme tutkijoita, asiantuntijoita ja kehittäjiä kirjoittamaan Ammattikasvatuksen aikakauskirjan Oppimisympäristöjen ja opiskelijoiden monimuotoisuus ammatillisessa koulutuksessa – teemanumeroon 2/2020.

Monimuotoisuus -teeman lisäksi artikkelit voivat liittyä ammatillisen koulutuksen imagoon ja medianäkyvyyteen.

Artikkeleiden sisällöt voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

  • nuoret, aikuiset, alanvaihtajat, maahanmuuttajataustaiset, erityistä tukea tarvitsevat ja muut ammatillisen koulutuksen moninaiset oppijat
  • oppilaitos oppimisympäristönä
  • työelämässä tapahtuva oppiminen
  • verkko-oppiminen
  • virtuaaliset oppimisympäristöt / simulaatiot
  • yrittäjyys oppimisympäristönäkökulmasta
  • työpajoilla tapahtuva oppiminen
  • projektien kautta oppiminen
  • monikulttuuriset oppimisympäristöt
  • tiimioppiminen

Ammattikasvatuksen aikakauskirja on Julkaisufoorumin (JUFO) 1-tason tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Lehti noudattaa referee-artikkeleiden osalta vähintään kahden lehdestä riippumattoman vertaisarvioitsijan menettelyä (blind review).

Teemanumeron toimittavat Annukka Tapani (VTT, Tampereen ammattikorkeakoulu) ja Sissi Huhtala (KT, Tampereen ammattikorkeakoulu).

Ehdotukset artikkeleiksi pyydetään lähettämään teemanumeron toimittajille 1.2.2020 mennessä sähköpostitse osoitteisiin ja .

Kirjoittajaohjeet löytyvät osoitteesta: https://akakk.fi/ohjeita-kirjoittajille/

Referee-menettelyyn tarjottavien empiiristen artikkelien ja katsausten pituus (lähteineen ja liitteineen, ei sisällä tiivistelmää) on korkeintaan 5000 sanaa, ei-referoitavien artikkelien ja katsausten korkeintaan 2500 sanaa. Artikkeleissa noudatetaan kirjoitustyylin ja lähteisiin viittaamisen osalta APA-tyyliä.

Julkaistu: 11.07.2019

OTTU ry